LPS Sporta jautājumu apakškomisijā diskutē par peldētapmācību un drošību

2018.gada 03. oktobrī viesojos Latvijas Pašvaldību savienības Sporta jautājumu apakškomisijā, kurā iepazīstināju ar LPF veikto pētījumu par peldētapmācības un cilvēku drošības uz ūdens sistēmu Latvijā un izteicu aicinājumu pašvaldībām iesaistīties šo problēmu risināšanā, realizējot peldētapmācību pirmsskolas un sākumskolas posmā, un kopā ar atbildīgajām ministrijām un valsts iestādēm pilnveidojot normatīvo regulējumu attiecībā uz publisko peldbaseinu, kā arī publisko peldvietu infrastruktūru un darbību. LPS Sporta apakškomisijas sēdē kā būtiskākie problēmjautājumi tika apskatīti:

  • skaidras izpratnes trūkums par noslīkšanas cēloņiem un to ietekmējošiem faktoriem;
  • vājš normatīvais regulējums;
  • peldētprasmju un ūdens kompetences trūkums;
  • stingras kontroles un uzraudzības trūkums, neskaidras iesaistīto pušu atbildības un kompetences jomas;
  • preventīvo pasākumu (informatīvo kampaņu) trūkums

Sēdes video ieraksts pieejams LPS mājaslapā