Valsts prezidents: bērniem jau skolā jāapgūst peldētprasme

Valsts prezidents Egils Levits šodien tikās ar Latvijas Peldēšanas federācijas prezidentu Aivaru Platonovu un biedrības “Peldēt droši” dibinātāju Zani Gemzi, lai pārrunātu dramatisko situāciju, kas izveidojusies, cilvēkiem zaudējot dzīvību, atpūšoties pie ūdens.

Šobrīd Latvija ierindojas pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc bojā gājušo skaita uz ūdens. Saruna notika biedrības “Peldēt droši” rīkotajā nometnē Ikšķiles pludmalē ar mērķi vērst dažādu atbildīgo institūciju un arī visas sabiedrības uzmanību pārmaiņu nepieciešamībai. Valsts prezidents atzīmēja, ka arī no savas puses pievērsīs amatpersonu uzmanību šim jautājumam, pārrunājot to vispirms ar Ministru prezidentu.

Valsts prezidents Egils Levits pēc tikšanās sacīja: “Pārāk daudz cilvēku sava dulluma, paviršības un neuzmanības dēļ iet bojā uz ūdens, un to mēs nedrīkstam pieļaut. Es aicinu arī visas skolas, pašvaldības un ministrijas gādāt par to, lai bērni jau skolā apgūtu peldētprasmi. Ir ārkārtīgi svarīgi jau no mazotnes saprast, ko nozīmē droša peldēšana.” Tāpat prezidents īpaši vērsās pie ģimenēm, aicinot būt piesardzīgiem un rūpēties vienam par otru: “Mīļie vecāki, uzmaniet savus bērnus arī tad, ja šķiet, ka viss ir kārtībā, viss ir it kā droši. Un, mīļie bērni, ja jums šķiet, ka jūsu vecāki rīkojas nepareizi, pārgalvīgi, aizrādiet viņiem to! Aicinu visus atpūsties šajā vasarā no sirds, bet peldēties droši!”

Savukārt Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs vērsa uzmanību problēmas kompleksa risinājuma nepieciešamībai: “Traģiskā situācija cilvēkdrošības uz ūdens jomā ir valsts mēroga jautājums. Uzlabojumi iespējami, aktīvi darbojoties visiem kopā – valsts pārvaldei, atbildīgajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ikvienam individuāli. Nopietns solis situācijas uzlabošanā ir pilnīga izpratne visos valsts un pašvaldību pārvaldības līmeņos, un ‒ vēl svarīgāk – ir nepieciešama stingra politiskā griba īstenot konkrētas darbības. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam jau skolā ir jāiemācās ūdens kompetence, lai droši atpūstos ūdens tuvumā.”

Biedrības “Peldēt droši” dibinātāja Zane Gemze uzsvēra: “Mīļie tautieši! Latvijai ir svarīga katra cilvēka dzīvība. Mēs kā biedrība “Peldēt droši” kopā ar Valsts prezidentu aicinām jūs būt saprātīgiem, atpūšoties vasarā. Es zinu, cik patīkama var būt pelde dzestrā ūdenī, bet, lūdzu, rīkojieties apdomīgi. Nedodieties ūdenī strauji, neleciet uz galvas, pieskatiet savus mīļos un vienmēr dodieties peldēties kopā ar kādu. Izvēlieties peldēt labiekārtotās pludmalēs un nepeldiet negaisā, lietū un vētrā vai naktī. Būsim droši vasarā, uzvedīsimies saprātīgi pie ūdens, un es ceru, ka mūsu iniciatīva palīdzēs glābt cilvēku dzīvības!”

Nometnē “Peldēt droši” bērni iepazīst vides atšķirības peldbaseinā un upē, mācās apzināties drošu dziļumu un peldvietas personīgo robežu, kā arī apgūst pareizu personisko drošības līdzekļu lietošanu.