Sporta nozares prioritātes – par ko diskutēt?

AS “GASO” Sporta kompleksā risinājās LOK Ģenerālās asamblejas paplašinātā ārkārtas sesija, kuras darba kārtībā bija iekļauti vairāki sporta nozarei svarīgi jautājumi – par valsts pārvaldības, finanšu un infrastruktūras jomām, tika izskatīts veiksmīgas pārvaldības reformas piemērs, kā tas tika paveikts Islandē, kā arī tika apspriests jautājums par prioritārajiem sporta veidiem Latvijā.

Šoreiz nedaudz par prioritātēm. Lai gan jautājums par prioritāšu noteikšanu sporta jomā ir apsveicams, ir svarīgi saprast virzienu, kurā “pūš” aktīvākie un uzstājīgākie sporta nozares vēji, un vai tas sakrīt ar visas valsts un sabiedrības interesēm. Diskusija par valsts un sabiedrības interesēm, protams, ir ļoti spekulatīvas – nav mūsu valstī nedz visaptverošu un objektīvu sabiedriskās domas pētījumu, nedz arī kvalitatīvu zinātnisko publikāciju par ieguvumiem no investīcijām bērnu un jauniešu sportā, pasaulē populāriem masu sporta veidiem vai tikai atsevišķās valstīs populāriem un realizējamiem dārgiem sporta projektiem.

Šajā ĢA sesijā tik daudz nerunāju par savu redzējumu, bet gan izmantoju iespēju iepazīstināt sporta nozares, saeimas un ministru kabineta pārstāvjus ar esošo situāciju – dažādos sporta veidos iesaistīto personu, tai skaitā bērnu un jauniešu skaitu, šo sporta veidu attīstībai piešķirto finansējumu federācijām, kā arī Latvijas sportistu izcīnītajām medaļām un augstajām vietām olimpiskajās spēlēs dažādu sporta veidu griezumā. Ļoti ceru, ka atbildīgās amatpersonas saprot datu analīzes un faktu nozīmi lēmumu pieņemšanā.