Pulcējas, lai runātu par drošību uz ūdens

Lai sabiedrībā un valstiskā līmenī aktualizētu bēdīgo statistiku noslīkušo cilvēku skaita ziņā, 8.februārī dažādu institūciju, dienestu, pašvaldību un uzņēmumu pārstāvji tikās un apsprieda iespējamos iemeslus un preventīvos pasākumus situācijas uzlabošanai. Uz diskusiju “Ko mēs nezinām par drošību pie ūdens” aicināja Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar Mārupes novada domi, Latvijas Peldēšanas federāciju (LPF) un “Elektrum Olimpisko centru” (EOC).

Savā prezentācijā iepazīstināju klausītājus gan ar indivīda, gan sabiedrības uzvedības modeļiem atrodoties pie ūdens, gan valsts pārvaldes institūciju  (bez)darbību problēmu novēršanā un preventīvo darbību īstenošanā.

Plašāk – skaties video.